Chim

  GIỚI THIỆU
  "Thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm". Thiếu Lâm phái với hàng trăm năm lịch sử được tôn xưng là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm Trung Nguyên. là 1 trong các phái đứng đầu về phản dame.
  TUYỆT KỸ ĐAO THIẾU
  Thiên Trúc Tuyệt Đao
  Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 20% tỷ lệ kích hoạt thọ thương, duy trì 1 giây
  TUYỆT KỸ CÔN THIẾU
  Thất Tinh La Sát Côn
  Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 25% tỷ lệ kích hoạt thọ thương, duy trì 1 giây
  GIỚI THIỆU
  Ngay từ thuở khai nguyên, dưới ngọn cờ thể thiên của Chung Tương (tự Sở Vương), Thiên Vương bang đã là một bang phái hùng mạnh, có sức ảnh hưởng rất lớn trên chốn giang hồ.
  TUYỆT KỸ THƯƠNG THIÊN
  Truy Tinh Trục Nguyệt
  Tấn công 3 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 15% tỷ lệ kích hoạt thọ thương, duy trì 1 giây
  TUYỆT KỸ CHÙY THIÊN
  Thừa Long Quyết
  Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 15% tỷ lệ kích hoạt thọ thương, duy trì 1 giây
  GIỚI THIỆU
  "Mười bước đoạt mạng, ngàn dặm chẳng lưu danh, việc xong phất áo đi, không lưu hình lẫn tích". Đó là những gì võ lâm biết về Đường Môn...
  TUYỆT KỸ HÃM TĨNH
  Loạn Hoàn Kích
  Tấn công 3 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 30% tỷ lệ kích hoạt đẩy lùi đối thủ cự ly 96
  TUYỆT KỸ TỤ TIỄN
  Bạo Vũ Lê Hoa
  Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 20% tỷ lệ kích hoạt thọ thương duy trì 1 giây và 10% làm suy yếu duy trì 2 giây
  GIỚI THIỆU
  "Diêm Vương đòi mạng còn xin khắt, Ngũ Độc giáo hạ độc tất mạng vong". Người trong võ lâm đều dặn dò nhau rằng trên bước đường hành tẩu, nếu gặp đệ tử Ngũ Độc nên có bảy phần đề phòng.
  TUYỆT KỸ ĐAO ĐỘC
  Huyền Âm Trảm
  Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 15% tỷ lệ kích hoạt suy yếu, duy trì 2 giây
  TUYỆT KỸ CHƯỞNG ĐỘC
  Âm Phong Thực Cốt
  Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 15% tỷ lệ kích hoạt suy yếu, duy trì 2 giây
  GIỚI THIỆU
  Trên đỉnh Quang Minh có một ngọn lửa thiên hừng hực cháy qua mấy trăm năm... Ngọn lửa soi Thiên - Ác. Một ngọn lửa được gìn giữ giữa chánh điện Minh Giáo như một bằng chứng về ý chí.
  TUYỆT KỸ CHÙY MINH
  Long Thôn Thức
  Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 5% tỷ lệ kích hoạt thọ thương duy trì 1 giây và 10% làm suy yếu duy trì 2 giây
  TUYỆT KỸ KIẾM MINH
  Thánh Hỏa Liêu Nguyên
  Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 25% tỷ lệ kích hoạt suy yếu, duy trì 4 giây
  GIỚI THIỆU
  Nga My phái ra đời tại Nga My sơn. Nơi linh khí hội tụ thần khí linh thiêng nơi đây được ca ngợi là "Nga My thiên hạ tú".
  TUYỆT KỸ NGA MY CHƯỞNG
  Phong Sương Toái Ảnh
  Tấn công 6 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 15% tỷ lệ gây thọ thương duy trì 2 giây và 5% làm chậm duy trì 1.5 giây
  TUYỆT KỸ NGA MY KIẾM
  Kiếm Ảnh Phật Quang
  Cấp 110 sẽ được học, phát ra 2 chiêu công kích đối thử kèm theo băng công và tăng tốc độ xuất chiêu
  GIỚI THIỆU
  Đoàn Thị Đại Lý dòng dõi hoàng tộc, phẩm chất cao quý, phú khả định quốc. Truyền nhân của Đoàn Thị Đại Lý tinh thông cầm kỳ thi họa, bản tính tao nhã...
  TUYỆT KỸ CHỈ ĐOÀN
  Càn Dương Thần Chỉ
  Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 7% tỷ lệ kích hoạt làm chậm duy trì 1 giây
  TUYỆT KỸ KHÍ ĐOÀN
  Lục Mạch Thần Kiếm
  Tấn công 4 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 5% tỷ lệ kích hoạt làm chậm, choáng, bỏng, suy yếu duy trì 1 giây
  GIỚI THIỆU
  Thiên hạ đại loạn, giang hồ chìm trong hào kiếp, mười hai môn phái lâm vào cảnh rối ren. May thay, nhờ sợ ứng cứu kịp thời, Doãn Hàm Yên đang ẩn cư ở hải Ngoại Tiên Sơn, Thúy Yên thoát khỏi đại họa diệt môn...
  TUYỆT KỸ KIẾM THÚY
  Băng Tâm Tiên Tử
  Tấn công 2 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 30% tỷ lệ kích hoạt làm chậm duy trì 1.5 giây
  TUYỆT KỸ ĐAO THÚY
  Băng Tung Vô Ảnh
  Tấn công 2 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 11% tỷ lệ kích hoạt làm chậm duy trì 1.5 giây và 5% thọ thương duy trì 1 giây
  GIỚI THIỆU
  Danh chấn thiên hạ với Giáng Long Thập Bát Chưởng. Lừng lẫy giang hồ cùng Đả Cẩu Bổng Pháp. Cái Bang phái môn phái lớn mạnh nhất Trung Nguyên.
  TUYỆT KỸ CHƯỞNG CÁI
  Phi Long Tại Thiên
  Tấn công 2 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 5% tỷ lệ kích hoạt làm gây bỏng, duy trì 2 giây
  TUYỆT KỸ CÔN CÁI
  Thiên Hạ Vô Cẩu
  Tấn công 1 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu có 10% tỷ lệ kích hoạt làm gây bỏng trì 1.5 giây và 20% thọ thương duy trì 1 giây
  GIỚI THIỆU
  Thiên Nhẫn Giáo được xem là một giáo phái chính trị, là công cụ sắc bén do triều đình Kim Quốc lập ra nhằm hiện thực hóa mưu đồ thôn tính Vương triều Tống Quốc.
  TUYỆT KỸ CHIẾN NHẪN
  Vân Long Kích
  Tấn công 3 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 15% kích hoạt thọ thương & gây bỏng duy trì 1 giây. Chuyển hóa 1% sát thương thành sinh lực và nội lực.
  TUYỆT KỸ MA NHẪN
  Thiên Ngoại Lưu Tinh
  Tấn công 3 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 10% kích hoạt gây bỏng duy trì 2 giây
  GIỚI THIỆU
  Võ Đang là đại diện tiêu biểu cho Bạch Đạo của võ lâm, nội công tâm pháp thâm hậu, kỹ năng luyện đan siêu đẳng, cùng Nga My phái tề danh Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm Phái.
  TUYỆT KỸ KHÍ VÕ
  Thiên Địa Vô Cực
  Tấn công 5 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 12% kích hoạt gây choáng duy trì 1 giây.
  TUYỆT KỸ KIẾM VÕ
  Nhân Kiếm Hợp Nhất
  Tấn công 3 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 12% kích hoạt gây choáng duy trì 1 giây.
  GIỚI THIỆU
  Đỉnh Côn Lôn sơn quanh năm phù vân bao quanh, phía dưới là 2 dòng Hắc Ngọc Hà và Bạch Ngọc Hà uốn lượn như điệu vũ của trời đất. Côn Lôn phái được người đời biết đến với cảnh đẹp hùng vĩ.
  TUYỆT KỸ ĐAO CÔN
  Ngạo Tuyết Tiếu Phong
  Tấn công 2 mục tiêu, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 15% kích hoạt gây choáng duy trì 1 giây.
  TUYỆT KỸ KIẾM CÔN
  Lôi Động Cửu Thiên
  Tấn công liên hoàn 5 lần, gây sát thương lên mỗi mục tiêu và có 15% kích hoạt gây choáng duy trì 2 giây.